piotr, wystawa nowy świat, 1998ulica,'03, oil/c, 70x100 cm