piotr, wystawa nowy świat, 1998autoportret,'00, oil/p, 68x98 cm