piotr, wystawa nowy świat, 1998ksia. jozef,`04, oil/c, 26x21 cm