sm-cvStanisław Młodożeniec

Urodził się w 1953 w Warszawie.

Ukończył warszawską ASP,

gdzie studiował w pracow-niach M. Byliny i J. Sienickiego. (dyplom)

w latach 1972-1978. Od 1983 mieszka

w Stanach Zjednoczonych. Co kilka lat wystawiaw Polsce.

Inspiracje artystyczne czerpie z twórczości wielkich

artystów awangardowych i sztuki naiwnej.

Maluje typy ludzkie, miejskie

pejzaże ekspresyjnie zdeformowane,

dużo szkiców i rysunków

jest codziennym zapisem - komentarzem rzeczywistosci.

letter |